Skolevirksomhet
Vi driver opplæring på 3-aks, Gyrokopter.
Påmelding til tlf 90169487NESTE KURSKVELD. NAVIGASJON
Dato 23 mai. Samme tid og sted som sist.
12.05.2016 11.37.59

NESTE KURSKVELD. MOTOR OG PROPELL
Kjels Kro
Mandag 2 mai
Kl. 19oo.

29.04.2016 14.37.59

NESTE KURSKVELD. INSTRUMENTER OG UTSTYR:
Mandag 25 april Kl. 19oo
Kjels Kro.

18.04.2016 21.24.07

NESTE KURSKVELD. TEKNISK OPPBYGGING OG VEDLIKEHÅLD
Mandag 18 april
Samme tid og sted.

11.04.2016 20.33.17

Neste kurskveld : AERODYNAMIK
Kjels Kro
Mandag 11 april
Kl. 19oo

05.04.2016 05.57.52