Skolevirksomhet
Vi driver opplæring på 3-aks, Trike, Gyrokopter.
Påmelding til sekretær
tlf : 93411106