Velkommen til Skogn Flyplass og Skogn Luftsportsklubb.
Flyplassen er en gressbane på ca 500 m x 20 m
Bare de som har avtale kan benytte flyplassen.
Foreløpig avtaler er inngått med:
Midt-Norsk Flysport AS.
Flysameie LN-MOM Frosta.
Team Grønnøra Snåsa.
Snåsa Flyklubb
Team CTsw.
Flere Enkeltpersoner.


Dette er en felles hjemmeside for Skogn Luftsportsklubb og Skogn Flyplass.NAK s GULLNÅL ER TILDELT HILMAR TOLLEFSEN. HAN ER IK 1 INSTRUKTØR I SKOGN LUFTSPORTSKLUBB.Skogn FlyplassAlf Jonny Kålen på Skogn Flyplass.LN-YUK Eier Midt-Norsk Flysport ASGyronauter på Skogn Alf Jonny Kålen Stein Erik Lundblad Tore Grøneng. Stein Erik Lundblad er IK1 instruktør på gyro.LT arangerte kurs for språkkontrolanter søndag den. 6-3-011.BILDE FRA ÅRE FLYGFELT FØR AVGANG TIL NORGE.