Velkommen til Skogn Flyplass og Skogn Luftsportsklubb.
Flyplassen er en gressbane på ca 500 m x 20 m
Bare de som har avtale kan benytte flyplassen.
Foreløpig avtaler er inngått med:
Midt-Norsk Flysport AS.
Flysameie LN-MOM Frosta.
Team Grønnøra Snåsa.
Snåsa Flyklubb
Team CTsw.
Flere Enkeltpersoner.


Dette er en felles hjemmeside for Skogn Luftsportsklubb og Skogn Flyplass. Men disse er to forskjellige foretak med hvert sitt ansvarsområde. Hver enkelt må ta ansvaret for sine handlinger. Alle medlemmer har anledning til å bruke hjemmesiden.NAK s GULLNÅL ER TILDELT HILMAR TOLLEFSEN. HAN var IK 1 INSTRUKTØR I SKOGN LUFTSPORTSKLUBB.Skogn FlyplassAlf Jonny Kålen på Skogn Flyplass.LN-YUK Eier Midt-Norsk Flysport ASGyronauter på Skogn Alf Jonny Kålen Stein Erik Lundblad Tore Grøneng. Stein Erik Lundblad er IK1 instruktør på gyro.LT arangerte kurs for språkkontrolanter søndag den. 6-3-011.BILDE FRA ÅRE FLYGFELT FØR AVGANG TIL NORGE.