Velkommen til Skogn Flyplass og Skogn Luftsportsklubb.
Flyplassen er en gressbane på ca 500 m x 20 m


Dette er en felles hjemmeside for Skogn Luftsportsklubb og Skogn Flyplass. Men disse er to forskjellige foretak med hvert sitt ansvarsområde. Hver enkelt må ta ansvaret for sine handlinger. Alle medlemmer har anledning til å bruke hjemmesiden.Skogn FlyplassAlf Jonny Kålen på Skogn Flyplass.LN-YUK Eier Midt-Norsk Flysport ASGyronauter på Skogn Alf Jonny Kålen Stein Erik Lundblad Tore Grøneng. Stein Erik Lundblad er IK1 instruktør på gyro.LT arangerte kurs for språkkontrolanter søndag den. 6-3-011.BILDE FRA ÅRE FLYGFELT FØR AVGANG TIL NORGE.