FRIEDERICHAFEN 2013 ( se mere... klikk her )
9 personer fra Skogn Luftsportsklubb var der.
29.04.2013 11.45.58

ROBINSON R22MYE KJEKT Å SEHELIKOPTER SOM UL
MTV 450 KG.
ELEKTRISK MOTOR FOR MIKROFLY

Tilbake