FRIEDERICHAFEN 2013 ( se mere... klikk her )
9 personer fra Skogn Luftsportsklubb var der.
29.04.2013 11:45:58





ROBINSON R22



MYE KJEKT Å SE



HELIKOPTER SOM UL
MTV 450 KG.
















































































ELEKTRISK MOTOR FOR MIKROFLY









































































































































































Tilbake