BESØK FRA SNÅSA
Snåsingan legger stadig turen innom Skogn Flyplass.
Ser ut som de liker den fine gressbanen, eller er det miljøet her?

01.10.2010 08.39.08Tilbake