Åpen dag på skognflyplass August 2014

13.09.2014 20.26.35Tilbake