SPORTSHELIKOPTER CH 7 KOMPRESS CHARLIE 2
REG NR. : OK-THA-73
FØRSTE MIKROHELIKOPTER til NORGE
2 SETER
ROTAX 914 TURBO
FLYET BLIR Å SE I NORGE VÅREN 2019
Foto Tore
EIER: OLE CATO PAULSEN.

28.01.2018 10.23.57Tilbake