SPORTSHELIKOPTER CH 7 KOMPRESS CHARLIE 1
REG.NR. OK-QHA 60.
2 Seter.
ROTAX 914 TURBO.
Sportshelikopter.
Stasjonert på Skogn Flyplass.
foto Tore.
Eier : Tore Grøneng.

19.12.2017 16.11.27

BILDE FRA HELIKOPTERVERKSTEDET PÅ SKOGNMOTOR KJØRING

Tilbake