LN-YSB SKY ARROW 450
Mikrofly
Skolemaskin.
EIER: Per Arne Skjørholm.
Tore Grøneng.
Alf jonny kålen

25.04.2015 11.35.49Tilbake