LN-YWR
STOL CH 701
EIERE:
Christian Langsæter Rønning.
Robin Rate.
Morten Sand.

22.11.2011 15.23.59

Flyet er til privat bruk.

Tilbake