LN-YAZ ATEC ZEPHYR 2000
Eier: Ulf Thorsen og Thor Thorsen.
Maskinen er stasjonert på Skogn Flyplass.
Skolemaskin.

14.02.2011 08.12.21Tilbake