Innflygingsmønster Skogn Flyplass.

01.09.2011 22.25.42

Ved innflyging og landing er det bane 04 som brukes. Det er Left downvind mønster som brukes. Ved avgang er det bane 22 som brukes. Venstre sving ut etter avgang. På flyplassen bruker vi NAK frekvensen (123,5) Raporteringspunkter ved ankomst til Skogn er Norske Skog når du kommer sørfra og Eidsbotten når du kommer nordfra. Meld gjerne din ankomst tidligere også!Tilbake