dugnad på ny flystipe stiklestad
....steinplukking og raking gjør"susen..no e det å vente på att gresset gror og att stripa tørker opp..
02.06.2011 13.41.58

Tilbake