Flydag 2020
Lørdag 9 mai
21.02.2020 12.22.25

Det er foreløpig planlagt en åpen dag på Skogn lørdag 9 maiTilbake