INFO SKOGN FLYPLASS.
Anbefalt landing : Bane 04.
Anbefalt Avgang : Bane 22.
Ikke Fly lavt over fylkesvegen.
Sikkerhetssonen benyttes ikke.

16.06.2018 13.48.58

Tilbake