OBLIGATORISK FLYTRYGGINGSSEMINAR
Tirsdag 8 mars kl. 19oo
Kjells kro
Ta med loggbok.

29.02.2016 11.25.30

di som ikke kunne komme må kontakte naboklubbene. de er flere som ikke har avholdt sine seminarer.Tilbake