INFO FRA ØRLAND FLYKLUBB!
Flyklubben på Ørlandet arrangerer åpen dag lørdag 20 sept fra kl. 11.00 – 17.00.

16.09.2014 21.58.34

Flyklubben arrangerer åpen dag lørdag 20 sept fra kl. 11.00 – 17.00. Det vil bli anledning til å være med en rundtur for de som ønsker det. Det er særlig de yngre flyinteresserte inkl ungdom som vi prioriterer denne dagen. Vi har blitt innvilget et tilskudd fra Ørland kommune som vi vil benytte til dette formålet. Det vil være anledning til å prøve både mikrofly og motorfly. Vi har i dag instruktører både for utdanning på mikrofly og motorfly. Alle flyklubber, både mikrofly og motorflyklubber er hjertelig velkommen. Alle deltagende fly er fritatt for landingsavgift denne dagen. Det vil bli enkel servering i vår hangar. Hilsen formann ØFK Vidar FossTilbake